Cultuurvereniging Pir Sultan Abdal Enschede

Vereniging Pir Sultan Abdal is een sociaal-culturele (migranten)vereniging opgericht in 1995 te Enschede. Onze vereniging is vernoemd naar de 15e eeuwse (Turkse) poëet, musicus, humanist en mysticus Pir Sultan Abdal. Onze vereniging telt momenteel rond de 200 leden.


Wat voor soort vereniging zijn wij?
Onze vereniging is moeilijk onder één noemer te scharen. Wij zien ons als een progressieve vereniging...als een migrantenvereniging...als een vereniging met een alevitische achtergrond...als een vereniging met humanistische uitgangspunten...als een maatschappelijke vereniging die graag betrokkenheid toont met de samenleving...als een belangenvereniging voor onze leden...als een vereniging die de cohesie onder gelijkgestemde mensen en groepen bevordert...kortom, als een brede vereniging met ruime uitgangspunten!


Wat doen wij?
Onze vereniging heeft verschillende doelstellingen op het gebied van cultuur, religie en maatschappij. Een doelstelling van ons is de eeuwenoude alevitische cultuur en religie te doen voortleven. Dit willen we doorgeven aan volgende generaties en uitdragen aan hen die hiermee niet bekend zijn. Onze alevitische identiteit komt bijvoorbeeld terug in onze moderne, met de tijd meegaande interpretatie van mens, maatschappij en religie. Daarnaast hebben we sociaal-maatschappelijke functies zoals het ondersteunen bij overlijdenissen, uitvaarten en gedenkbijeenkomsten. Andere activiteiten zijn familieavonden, voorlichtingsbijeenkomsten, muzieklessen, huiswerkbegeleiding, organiseren van lezingen, boekpresentaties, muziek- en theatervoorstellingen. Verder hebben we activiteiten rondom bepaalde dagen, zoals Newroz (begin lente) en internationale vrouwendag. Ook kunt u denken aan deelname aan manifestaties (zoals van vakbonden) of (hulp) inzamelingsacties. Om onze doelstellingen te bereiken werken we graag samen met andere instellingen en verenigingen met democratische, multiculturele en tolerante uitgangspunten: vele zaken vragen immers om samenwerking en verbinding tussen verschillende groeperingen, mensen en maatschappelijke organisaties.


Wat zijn onze waarden, normen en beginselen?
Wij hanteren de volgende uitgangspunten, die wij ook graag naar buiten willen uitdragen:


Organisationeel
Onze vereniging kent een platte structuur met korte lijntjes. Het bestuur van onze vereniging wordt via een algemene vergadering gekozen voor een periode van twee jaar. Het bestuur bestaat uit minimaal zeven leden. Het gekozen bestuur wijst uit haar midden een voorzitter, een secretaris, penningmeester en het noodzakelijke aantal ondersteunende leden aan.
Naast het bestuur zijn er een aantal commissies: de vrouwencommissie houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten voor vrouwelijke leden. De jongerencommissie organiseert activiteiten voor en door jongeren. En de cem-commissie houdt zich (al gelang de belangstelling) bezig met de religieuze activiteiten (bijv. rondom: Cem, Hızır, Muharrem, Asjoera, Hz. Ali, Hıd(ı)rellez, Haci Bektaşi veli, Khal Gaxan/gağan e.a.). Helaas hebben wij geen 'cemhuis' (Turks: cemevi) voor de religieuze activiteiten en zijn daarvoor aangewezen op de reguliere ruimte van ons verenigingsgebouw gevestigd in een wijkcentrum.
Wij zijn aangesloten bij Hak-der, de koepelorganisatie van alevitische verenigingen in Nederland. Hak-der werkt samen met De Humanistische Alliantie, een vereniging van humanistische organisaties in Nederland.


Vragen?
Heeft u vragen schroom dan niet contact met ons op te nemen. Wij zijn een vriendelijke en gastvrije vereniging. Iedereen is bij ons altijd welkom voor een kennismaking, gesprek of om gewoon eens rond te kijken.