Cultuurvereniging Pir Sultan Abdal Enschede

Lid worden?
Iedereen kan lid worden van onze vereniging en deelnemen aan onze (niet-verplichte) activiteiten, mits u onze kernwaarden, normen en beginselen onderstreept.
Neem contact met ons op als u lid wilt worden. Deelname aan activiteiten is altijd op vrijwillige basis. Opzeggen kan elk moment.


Nieuws via digitale kanalen
Leden worden via digitale kanalen als Whatsapp-groepen en sociale media op de hoogte gehouden van de activiteiten. Door de activiteiten, overige ontwikkelingen en nieuwsberichten via digitale kanalen aan te bieden sluiten we aan op de digitale ontwikkelingen in de maatschappij. Door digitaal te werken kan informatie snel worden aangeboden en besparen we op papier, kosten en tijd.


Kosten lidmaatschap
Voor gezinnen bedraagt het lidmaatschap 10 euro per maand (ofwel € 120 op jaarbasis). Het volstaat als één gezinslid zich inschrijft, overige gezinsleden kunnen vervolgens zonder meerkosten automatisch meedoen aan activiteiten of deze bijwonen.
Voor alleenstaanden vanaf 21 jaar (zelfstandig of inwonend bij een ander) bedraagt het lidmaatschap 5 euro per maand (ofwel € 60 per jaar).
Voor alleenstaande ouders bedraagt het lidmaatschap ook 5 euro per maand (ofwel € 60 per jaar), kinderen tot 21 jaar kunnen gratis aan de activiteiten meedoen of deze bijwonen.


Overige kosten
Voor sommige activiteiten kan het voorkomen dat we daarnaast een (kleine) bijdrage van u vragen (bijvoorbeeld om vervoerskosten te dekken).


Hoe betaal ik de contributie?
De contributie kunt u het beste in één keer naar ons overmaken, bijvoorbeeld aan het einde van het jaar voor het komend kalenderjaar. Of aan het begin van het jaar in januari. Wij doen niet aan incasso's, u maakt het bedrag zelf over. Gemakshalve kunt u de contributie ook betalen via een app (zoals tikkie of een ING-betaalverzoek).


Waarvoor wenden wij de contributie aan?
De ledencontributie wordt enkel aangewend voor de bekostiging van de activiteiten en de huur van het verenigingsgebouw.
De vereniging is verder volledig afhankelijk van vrijwilligerswerk van onze leden.


Donatie?
Wilt u geen lid worden maar ons wel steunen? Overweegt u dan eens een donatie te doen. Als zelfstandige vereniging met weinig middelen zijn we blij met elke bijdrage. De donatie wordt enkel aangewend voor de bekostiging van de activiteiten en de huur van het verenigingsgebouw. Voor het maken van een donatie, of als u overleg wenst over uw donatie, kunt u met ons contact opnemen.