Cultuurvereniging Pir Sultan Abdal Enschede

Thema's > 📄 Coronaamaatregelen

Coronaamaatregelen
Gedurende de corona-lockdowns is onze vereniging lange tijd gesloten geweest en zijn alle activiteiten gestaakt. Nu de lockdowns in het verleden liggen wil dat helaas niet zeggen dat het coronavirus helemaal weg is. Omdat we een vereniging zijn waar het menselijk samenzijn voorop staat, is het belangrijk goed voorbereid te zijn in het geval van een nieuwe opleving van de pandemie.

Dit kan weer inhouden dat:

Het bovenstaande geldt niet alleen voor het coronavirus maar ook voor eventuele nieuwe (toekomstige) virussen of pandemie├źn. Daarbij volgen we de landelijke richtlijnen van het RIVM / Rijksoverheid en indien van toepassing aanvullende regionale/lokale richtlijnen.

We willen iedereen verzoeken de in geding zijnde regels altijd na te leven. Hiermee willen we onze leden, risicogroepen zoals ouderen, bezoekers en derden beschermen tegen de gevolgen van virussen en de verspreiding ervan voorkomen.↩ Terug naar overzicht thema's