Met de 12 imams wordt de lijn van geestelijke leiders aangeduid, die sinds de profeet Mohammed goddelijke inspiratie hebben over de islam en geestelijke zaken. De 12 imams zijn:
1. Hz Ali, 599-661
2. Hasan, 624-670
3. Hüseyin, 625-680
4. Zeynel Abidin (zoon van Hüseyin), 659-713/714
5. Muhammed Bakır, 676-734/735
6. Caferi Sadık, wordt als schrijver van de Buyruk beschouwd, 699-765/766
7. Musa Kazım, 745-799
8. Ali Rıza, 765-818
9. Muhammed Taki, 810-835
10. Ali Naki, 827-868
11. Hasan Askeri, 846-874
12. Muhammed Mehdi, 869-?, niet gestorven, maar is de ‘verborgen imam’

Op de cem worden aan de 12 imams verschillende recitaties gewijd. Zij worden gezien als bijzondere, heilige figuren, maar nog steeds als mensen. Uitzondering is Hz Ali, de eerste imam, van wie enkele alevieten zeggen dat hij ook of eigenlijk de menselijke gedaante van God is. Elke volgende imam is de zoon van de vorige, met uitzondering van Hasan en Hüseyin die beide zoons zijn van Hz Ali en dus kleinkinderen van de profeet Mohammed.

De maand Muharrem
De maand Muharrem, wat de eerste maand is in de islamitische jaartelling, geldt voor alevieten als de maand waarin wordt gevast. De eerste 10 of 12 dagen van deze maand geldt als vastenperiode ter ere van Imam Hüseyin, die in de slag bij Kerbela op de 10e dag van de maand Muharrem om het leven kwam. Die dag geldt als een dag van rouw (de vastentijd wordt daarom ook wel ‘matem’-vasten genoemd: ‘droevige gebeurtenissen’). De maand Muharrem verschuift jaarlijks in vergelijking met de christelijke jaartelling (omdat islamitische maanden maanmaanden zijn). De rouwperiode start 20 dagen na het offerfeest. Aan het vasten in de maand Ramadan doen de alevieten niet mee. Het vasten in Muharrem is voor alevieten niet verplicht, maar een persoonlijke keuze die op geen enkele manier door anderen mag worden beïnvloed. Als men zou willen vasten, zou men overdag niet moeten eten, roken, drinken en seks hebben. Verder is het niet de bedoeling dat er ’s avonds vlees wordt gegeten of uitbundig wordt gegeten. Het is een bezinningsperiode waarin de gedachten vooral uitgaan naar de martelaren van Kerbela. Per streek worden (daarnaast) nog andere regels gehanteerd.

Asure
De vastentijd wordt gebroken op de dag Asure met gebak of een maaltijd die ook Asure wordt genoemd. De zoetige maaltijd, die gezamenlijk wordt genuttigd en soms in de buurt wordt rondgedeeld, bestaat uit een vegetarische soep met (doorgaans) 12 soorten graan, noten en fruit (recept). De dag geldt, anders dan het Suikerfeest waarmee soennieten de vasten van Ramadan breken, niet als een feestdag, ondanks dat zoetigheid staat voor de blijdschap dat de zoon van Hüseyin, Imam Zeynel Abidin, de slag bij Kerbela overleefde. Wel komen alevieten soms bij elkaar om gezamenlijk te lezen en gedichten (dan ‘mersiye’ geheten) voor te dragen.
Sitemap | Colofon   © 2011 PSA-DER Enschede