Pir Sultan Abdal (zijn echte naam is Haydar) is geboren in Banaz (in Yildizeli bij de provinciestad Sivas), waarschijnlijk in de eerste helft van de zestiende eeuw. Wat er over zijn leven bekend is, moet worden afgeleid uit de legendes en de gedichten die aan hem worden toegeschreven. Zijn voorvaderen komen van elders (uit Horasan, Azerbeidjan of Yemen). In tweede helft van de zestiende eeuw heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de alevitische opstand tegen het ottomaanse rijk. Uiteindelijk is hij vanwege zijn religieuze denkbeelden en politiek activisme opgehangen.

Het werk van Pir Sultan Abdal is te typeren als volksliteratuur en roept een emotioneel geladen spanning, energie en gedrevenheid op. Zijn gedichten sluiten nauw aan bij de gevoelens en de ervaringen van de gewone man - ook als ze over liefde, mystieke ervaringen en het geloof gaan - en zijn in de volkstaal geschreven. Liefde is volgens Pir Sultan Abdal de vertolking van een mystieke God. Hz Ali beschouwde hij niet alleen als gelovig moslim, maar hij zag hem ook als de verpersoonlijking van moed, durf en rechtschapenheid en als de bestrijder van het onrecht in de wereld. De gedichten gaan daarom ook vaak om de 'universele waarheid' van 'de mens'. Omdat het gebied waar hij leefde ver was van de plaatsen waar de 'hoge literatuur' werd bedreven (de zogenaamde medressen), heeft hij geen invloed daarvan ondergaan. Het is waarschijnlijk dat anderen, aanhangers, geestverwanten en familie, veel van de gedichten hebben geschreven en opgetekend die altijd aan Pir Sultan Abdal zelf werden toegeschreven.
Sitemap | Colofon   © 2011 PSA-DER Enschede