Cultuurvereniging Pir Sultan Abdal Enschede is opgericht in 1995 te Enschede en heeft als doel de eeuwenoude alevitische cultuur en filosofie te doen voortleven en naar buiten toe te dragen.

Bij het realiseren van deze doelstellingen gaan we uit van een belangrijk alevitisch beginsel, welke luidt: "Gij zult alle mensen met hetzelfde blik aanzien".

Dit houdt in dat er in het Alevitisme geen onderscheid zal en mag worden gemaakt qua herkomst, etniciteit, geloof of geaardheid. Alle mensen moeten gelijkwaardig en humaan behandeld worden.

Tevens hebben wij als doelstelling bij te dragen aan de integratie van alevieten in de Nederlandse samenleving.

Onze reikwijdte heeft in eerste instantie betrekking op heel Twente en waar mogelijk hebben we samenwerkingsverbanden met andere alevitische verenigingen zowel in als buiten Twente.
Ook zijn wij lid van Hak-der. HAK-der is de koepelorganisatie van alevitische verenigingen in Nederland. Onze vereniging telt momenteel rond de 200 leden.

Wij streven graag naar samenwerking met instellingen en verenigingen met democratische, multiculturele en andere tolerante en menswaardige uitgangspunten, idealen, waarden en normen. We zijn tegen alle soorten extremisme en intolerantie op het gebied van geloof, ras, sexuele geaardheid of herkomst.

Sitemap | Colofon   © 2011 PSA-DER Enschede