Het staat iedereen vrij om lid te worden van onze vereniging en deel te nemen aan onze activiteiten.

Contributie
Voor gezinnen bedraagt het lidmaatschap 10 euro per maand (alle gezinsleden zijn vervolgens automatisch lid zonder meerkosten).
Voor alleenstaanden vanaf 21 jaar (zelfstandig of inwonend bij een ander) bedraagt het lidmaatschap 5 euro per maand.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden via een mail aan psa-der@live.nl of via het formulier hier.

Donatie
Wilt u geen lid worden maar ons wel steunen? Als vereniging zijn we blij met elke bijdrage. De vereniging is volledig afhankelijk van de steun van vrijwilligers. Uw donatie, evenals de ledencontributie, wordt enkel aangewend voor de bekostiging van de activiteiten en het verenigingsgebouw. Voor het maken van een donatie, of als u overleg wenst over uw donatie, kunt u contact met ons opnemen.Sitemap | Colofon   © 2011 PSA-DER Enschede