Bektas, die leefde in de 13e eeuw van de christelijke jaartelling, heeft twee bijvoegsels bij zijn naam: 'Haci', wat betekent dat hij op de pelgrimage naar Mekka is geweest, en 'Veli', dat afkomstig is van het Arabische Wali, 'heilige' in de betekenis van iemand die dicht bij God staat en daardoor over bijzondere eigenschappen beschikt. Soms gaat aan zijn naam ook de Perzische eretitel 'Hünkar' vooraf: Sultan.

Bektas heeft in zijn leven geen orde opgericht of een doctrine nagelaten. Hij was ondanks zijn capaciteiten een man van het volk en schapenhoeder. Sommige alevitische groeperingen zien hem desondanks als Ali in een nieuwe gedaante. Pas na de dood van Bektas (waarschijnlijk rond 1271) ontwikkelden Abdal Musa en zijn leerling Kaygusuz Abdal (14e eeuw) en vervolgens Balim Sultan (15e eeuw) enkele richtlijnen voor religieuze rituelen. Het gedachtengoed van Haci Bektas Veli heeft vele dichters geïnspireerd en tot schrijven en zingen aangezet, onder wie Yunus Emre. Elk jaar organiseert men van 16 tot 18 augustus in de stad Hacibektas een internationaal festival, dat door honderdduizenden mensen wordt bezocht.

4 Deuren en 40 Treden
De basis van alevitisme is "Vier Deuren en Veertig Treden". Volgens het alevitische geloof dient ieder mens ernaar te streven om Volmaakt Mens te worden. Om Volmaakt Mens te worden, moet men de Vier Deuren en Veertig Treden doorgaan.
De Vier Deuren zijn:
- Seriat
- Tarikat
- Marifet
- Hakikat

Elke Deur heeft tien Treden. Als iemand de Weg van de alevieten wil "intreden", met andere woorden de alevitische levensbeschouwing wil aanhangen, dan moet hij eerst een "gelofte afleggen". Iemand die dat gedaan heeft, noemt men "Talip". Een Talip leert de principes van de Alevitische leer/weg van een "Rehber" (letterlijk vertaald: een wegwijzer, gids). Een Talip moet zoals elke aleviet zijn "handen, tong en lendenen beheersen". De Weg afleggen betekent ingewijd worden in de mystieke alevitische leer, dat wil zeggen in de betekenis ven de Vier Deuren en Veertig Treden. De Vier Deuren en Veertig Treden zijn derhalve te beschouwen als stadia op weg naar Perfectie.

Om de betekenis ven de Vier Deuren en Veertig Treden aan te geven, maken alevieten soms gebruik van metaforen. Zo kun je zeggen dat de Vier Deuren en Veertig Treden te vergelijken zijn met het onderwijssysteem vanaf de kleuterschool tot aan de universiteit. Ook kun je zeggen dat de weg vormen die een persoon tijdens zijn leven hoort af te lopen en alle stadia bestrijken van geboorte tot aan ouderdom. Iemand die de slechte kanten van zijn gedrag niet heeft kunnen verwijderen, is dan niet volwassen. Zo iemand is in de fase van Seriat (de Wet) blijven steken. Hij is nog aan de religieuze regels en wetgeving onderworpen. Anderen, die Tarikat hebben bereikt, hebben de kracht gehad uit zichzelf hun slechte gedragingen te corrigeren en af te zweren en doen goed aan hun medemens. Zij die Marifet hebben bereikt, hebben wat betreft gevoel en wetenschap de hoogste trede op de ladder bereikt en zijn tot Goddelijke geheimen doorgedrongen. Personen in Hakikat tenslotte, zien God, komen in aanraking met God, en kennen tijd en plaats in de Goddelijke orde.
Sitemap | Colofon   © 2011 PSA-DER Enschede