Het bestuur van onze vereniging wordt door de algemene vergadering gekozen voor een periode van twee jaar. Het bestuur bestaat uit minimaal zeven leden. Het gekozen bestuur wijst uit haar midden een voorzitter, een secretaris, penningmeester en het noodzakelijke aantal ondersteunende leden aan.
Het bestuur van PSA-Der (2011-2012) wordt gevormd door:
  • Hasan Bingöl (voorzitter)
  • Erkan Köse (secretaris)
  • Yoldaş Altunbaş (penningmeester)
  • Kemal Kartal
  • Didem Polat
  • Ali Dinçer
  • Engin Dinçer

Sitemap | Colofon   © 2011 PSA-DER Enschede